Onderstaande informatie is gebaseerd op de basisverzekering van de Friesland zorgverzekering. Bent u aangesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij? Raadpleeg dan de website van de desbetreffende maatschap.


Volledige prothese

Opbouw vergoeding

Basisverzekeringkunstgebit 75%
reparatie/rebasen 90%
Eigen bijdrageu betaalt 25% eigen bijdrage voor het kunstgebit
u betaalt 10% eigen bijdrage voor reparatie/rebasen
Eigen risicoU betaalt eigen risico

Wat krijgt u 75% vergoed?

 • kunstgebit voor bovenkaak en/of onderkaak
 • immediaatprothese (tijdelijk kunstgebit na het trekken van tanden en kiezen)
 • vervangingsprothese (tijdelijk kunstgebit)
 • overkappingsprothese op eigen tandwortels

Wat krijgt u 90% vergoed?

 • reparatie
 • rebasing (opvullen kunstgebit)

Wat krijgt u niet vergoed?

 • materiaal om uw gebit vast te maken, zoals kleefpasta
 • de eigen bijdrage. Met een tandartsverzekering kunt u deze kosten deels vergoed krijgen.
 • het trekken van tanden en kiezen. Met een tandartsverzekering kunt u deze kosten deels vergoed krijgen.

U heeft vooraf toestemming van uw zorgverzekering nodig

 • als de kosten voor het maken en plaatsen van een volledige boven- of onderprothese hoger zijn dan de maximale tarieven voor techniek- en materiaalkosten
 • als uw volledig kunstgebit binnen 5 jaar wordt vervangen
 • als uw tijdelijk kunstgebit binnen een half jaar wordt vervangen

Kunstgebit op implantaten

Opbouw vergoeding

Basisverzekering gebit bovenkaak 92%
gebit onderkaak 90%
reparatie/rebasen 90%
combinatie met gewoon kunstgebit 83%
Eigen bijdrageu betaalt 8% eigen bijdrage voor de bovenkaak
u betaalt 10% eigen bijdrage voor de onderkaak
u betaalt 10% eigen bijdrage voor reparatie/rebasen
u betaalt 17% eigen bijdrage voor een combinatie met een gewoon kunstgebit
Eigen risicoU betaalt eigen risico
Kreeg u de implantaten in 2019 en het kunstgebit in 2020? Dan betaalt u eigen risico in beide jaren.

De vergoeding is voor mensen die

 • geen eigen tanden en kiezen meer hebben in hun onderkaak en/of bovenkaak
 • geen normaal kunstgebit kunnen krijgen omdat zij problemen hebben met de vorm van hun kaak
 • een erg geslonken kaak hebben

Wat krijgt u vergoed?

 • implantaten die nodig zijn voor de behandeling
 • drukknoppen of staaf (het kliksysteem op de implantaten)
 • het kunstgebit dat u op de implantaten vastklikt
 • reparatie
 • rebasing (verbeteren van de pasvorm)
 • techniek- en materiaalkosten tot een maximumbedrag

Wat krijgt u niet vergoed?

 • de eigen bijdrage (met een tandartsverzekering krijgt u deze kosten wel deels vergoed)
 • het trekken van tanden en kiezen (met een tandartsverzekering krijgt u deze kosten deels vergoed)
 • reparatie na schade door eigen schuld, bijvoorbeeld omdat u het gebit heeft laten vallen of erop bent gaan staan

Soms krijgt u in uw onderkaak een ander kunstgebit dan in uw bovenkaak

Krijgt u een combinatie van een kunstgebit op implantaten en een gewoon kunstgebit (J50)? Dan krijgt u in totaal 83% vergoed. U betaalt 17% eigen bijdrage.

U heeft toestemming nodig voor de behandeling

Voor een kunstgebit op implantaten heeft u altijd toestemming van uw verzekeringsmaatschappij nodig. U heeft ook toestemming nodig als uw implantaten vervangen moeten worden. Dental Dokkum vraag dit voor u aan.